0

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR a cookies)

Níže jsou uvedeny základní principy zpracování osobních údajů našich zákazníků, případně návštěvníků webové stránky morethannuts.cz, zpracované na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších změn (dále jen „GDPR“). Účelem tohoto prohlášení je informovat Vás o ochraně Vašich osobních údajů a Vašich právech s tím spojených.

1. Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je Lancer International s.r.o., se sídlem Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 07628111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 302998.

Náš e-shop provozujeme na platformě WordPress WooCommerce, která je zpracovatelem osobních údajů.

2. Na jakém základě a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

V rámci naší podnikatelské činnosti dochází ke shromažďování, zpracování a uchovávání nezbytných osobních údajů, které jsou nutné k vyřízení Vaší objednávky, dotazu, případně poptávky, a dále pro uskutečnění dodání zboží dopravcem. Ke zpracování osobních údajů při plnění práv a povinností z kupní smlouvy zvláštní souhlas nepotřebujeme, GDPR ho předpokládá.

Též používáme Vaši e-mailovou adresu pro eventuální zasílání newsletterů, budete-li s tím souhlasit. Dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Vám můžeme zasílat obchodní sdělení, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo rozesílku takových sdělení neodmítli. Souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat, případně uvést, že nemáte zájem o obchodní sdělení, a to e-mailem na info@morethannuts.cz nebo jiným uživatelsky příznivějším způsobem na automatické bázi (např. tlačítku „unsubscribe“).

Pokud si na webovém rozhraní morethannuts.cz registrujete uživatelský účet, dáváte nám souhlas (vedle registrace) ke zpracovávání Vašich osobních údajů spojených s jeho využíváním.

Na základě Vašeho souhlasu dochází též ke zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies (čl. 10).

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které zadáte při objednávce na této stránce nebo při poptávce či jakéhokoliv dotazu, který napíšete na naše e-maily.

Jedná se (v případě objednávky) konkrétně o jméno, příjmení, telefon, fakturační a doručovací adresu, e-mailovou adresu. V případě reklamace zpracováváme údaje pojící se k objednávce a reklamaci samotné, můžeme po Vás vyžadovat číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Při zvoleném způsobu platby přes platební bránu třetích stran nemáme přístup k údajům o Vaší kartě.

V případě rozesílek našich newsletterů zpracováváme vaši e-mailovou adresu.

V případě vaší registrace do uživatelského účtu zpracováváme údaje, které do uživatelského účtu vložíte (zejména jméno a příjmení, login, e-mail, telefon, fakturační a doručovací adresu, údaje o vašich objednávkách, dokladech, slevách, případně hodnocení produktů).

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje každého zákazníka, který si nepřeje vyzvednout zboží u nás na provozovně, předáváme pouze dopravcům za účelem dodání Vámi objednaného zboží nebo výrobků na našem e-shopu. Těmto subjektům předáváme pouze kontaktní údaje (zejména doručovací adresu a tel.) a případně částku, pokud jste si zvolili platbu dobírkou. 

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pak dále zpracovává externí účetní, případně daňový poradce. 

Pokud jsou naplněny zákonné podmínky k prolomení Vašeho práva na ochranu osobních údajů ze strany orgánů veřejné moci, jsme nuceni předat všechny nebo některé Vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, Úřadu na ochranu osobních údajů, dotčeným orgánům veřejné správy,případně jiným orgánům EU.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme od provedení objednávky až po vystavení faktury či účtenky EET a dodání zboží, poté po dobu 10 let. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky newsletterů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od data udělení souhlasu. Našim zákazníkům zasíláme e-mailem obchodní sdělení s novinkami. Pokud si již nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje a nezasílali Vám obchodní sdělení, můžete se jednoduše odhlásit z jejich odběru (čl. 2).

Osobní údaje a další data v uživatelském účtu zpracováváme po dobu jeho aktivního užívání, nejdéle 5 let od vašeho posledního přihlášení, případně do doby jeho zrušení z Vaší strany.

V případě vypršení lhůty pro zpracování jsou Vaše osobní údaje smazány, v papírové podobě jsou skartovány.

6. Zabezpečení osobních údajů

Při pohybu na e-shopu jsou Vaše data chráněna našimi elektronickými zabezpečovacími systémy. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem, zneužitím či ztrátou. Jako ochranu před porušením zabezpečení dále využíváme omezený přístup do prostor podnikání a minimalizaci počtu pracovníků, kteří přijdou s Vašimi údaji do kontaktu.

7. Jaká máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji

Dle GDPR máte právo:

 • na informace (např. o účelu zpracovávání údajů a právním základu pro zpracování)
 • na přístup k Vašim osobním údajům,
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 • na opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 • na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 • podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

8. Jakým způsobem můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Pokud nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje poté nebudeme zpracovávat pro daný účel, za předpokladu, že nebude existovat žádný oprávněný důvod v pokračování zpracování Vašich osobních údajů.

9. Kontakty pro komunikaci týkající se ochrany osobních údajů

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, nebo chcete podat námitku proti zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@morethannuts.cz nebo písemně na adresu Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1. Abychom vyhověli Vaší žádosti, je nutné z naší strany ověřit, že se jedná právě o Vás. Jedná se o prevenci před neoprávněným přístupem k osobním údajům osobám, pro které nejsou určeny.

10. Používání cookies

 1. Na našem webovém rozhraní používáme cookies pro:
 • měření návštěvnosti našich stránek a zájmu o jednotlivé sekce,
 • fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu.

Takové zpracování je možné díky předpisům (GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.

 1. Na našich stránkách využívámetéž tzv. marketingové cookies, a to na základě Vašeho souhlasu. Používáme je k následnému zacílení naší reklamy.
 2. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče.
 3. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.
 4. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:
  1. poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google BuildingGordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek, které lze nalézt zde, a to až do ukončení sběru cookies.
  2. poskytovatel služby Sklik, provozovaný společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými, podmínkami, které lze nalézt zde.
  3. poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 WillowRoad, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými podmínkami, které lze nalézt zde.
 5. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.